Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Dansk Folkeparti

Valgprogram 2009: Hvorfor skal Herlevborgerne stemme på Dansk Folkeparti:

Fordi Dansk Folkepartis´s medlemmer af kommunalbestyrelsen er: hårdt arbejdende - har indflydelse  og  evner at samarbejde 

Skat/økonomi

Herlevborgerne skal ikke betale mere i skat. 

 

Herlev en veldrevet kommune med en  god og stærk økonomi som på ansvarlig vis tager hånd om sine borgere og yder en god service.

 

Tiltag for at fastholde vores nuværende serviceniveau vil med Dansk Folkeparti´s støtte bliver rettet mod effektivicering og forenklinger af arbejdsgange indenfor forvaltningerne og statslige myndigheder, inden der skrues op for skatten.

Bekæftigelses politik:

Et dynamisk og effektivt jobcenter skal skaffe

arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere - arbejdsledige og

indvandrere ud af passiv forsørgelse hurtigst muligt  

 

Der skal især være fokus på unge i Herlev, som står uden job

og henvist til overførselsindkomst. De unge mennesker skal enten

i job eller have en uddannelse.

 

Alt for mange indvandrer kvinder er uden for arbejdsmarkedet,

disse kvinder skal have mulighed for at komme ud af deres

fastlåste kulturmønster.

Tryghed:

Der skal reageres hårdt og kontant mod ballademagere i Herlev.

 

Gennem en styrkelse af SSP samarbejdet og de værste

elementer skal fjernes fra miljøet.

 

Mere synlighed og bemanding hos lokal politiet.

 

 

 

Alle kommunes borgere skal tilbydes gratis førstehjælpskurser.

Kurserne afholdes i samarbejde med f.eks. Dansk Røde Kors.

 

 

 

Sundhed og idræt:

Herlev skal være sundere og skal slankes, sundhedscentret

skal have udkørende diætister, som kan vejlede familier med

”Nye og sundere kostvaner”

 

 

 

Etablering af et sundhedscenter i Herlev Nord, hvis primære

formål er at sætte fokus på børns sundhed.

 

Indsatsen skal især rettes mod det stigende problem med

overvægtige børn og deres familier.

 

 

 

Hjortespring idrætcenter i fuld skala. Et total renoveret

Hjortespringbad med en fastansat bademester og stort nok til

både elitesvømmere og børnefamilier skal danne rammerne om et

idrætsforum i Herlev nord. 

 

 

 

Dansk Folkeparti går ind for den brede idræt.

 

 

 

Børn og unge

 

 

 

Mere idræt i skolerne og uddannelse af

sundhedsambassadører i SFO

 

så vi sikrer os sund mad og bevægelse allerede i SFO 

Flere pædagogtimer til daginstitutionerne til kvalitetstid

med børnene. Pædagogernes tid skal ikke gå til administration/spekulation

i puljemidler, så hellere konvertere puljemidlerne til

børnetimer

Undersøgelse af behovet for en døgninstitution eller en

hjemmedøgnpleje

Familier med børn med psykosociale problemer skal kunne

tilbydes en særlig rådgivning og have adgang til hjælp og

pleje i gode omgivelser. 

 

Dansk Folkeparti vil sikre det nødvendige antal bosteder.

 

 

 

Ældre/omsorg

Dansk Folkeparti vil støtte mere tid ude hos den ældre og

sikre en omsorgsfuld pleje på en måde, som den ældre har

indflydelse på. 

 

 

 

Antallet af demente er i voldsom vækst, derfor skal Herlev have

ansat en demenskoordinator.

 

 

 

Prisen for egenbetaling for udbragt mad skal fastholdes på 45,-

 

 

 

De nuværende alt for høje udgifter til private vikarbureauer

indenfor ældreområdet skal nedbringes. Det skal ske ved at

tilbyde ekstra timer til det fastanstte personale samt det

kommunale afløser/vikarkorps og dels ved oprettelse af nye

stillinger, som kan påtage sig opgaver indenfor HK området. Her

kunne de ansatte i hjemmeplejen spares for en del bureukrati og

regelbøvl og give hjemmehjælperne mere tid til ansigt

til ansigt med borgerne

 

Provenuet ved denne ordning skal endvidere dække udgifterne til opretholdelse

af de nuværende ordning af grundig rengøring.

Der skal ansøges om midler fra regeringens ansøgningspulje

til en bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Dansk Folkeparti støtter opførelsen af ældreboliger. Gerne

på en måde, så der skabes et naturligt fællesskab mellem de

ældre. ” Ældre hjælper ældre” 

 

 

 

Dansk Folkeparti går ind for en styrket indsats for den

kommunale genoptræning. Genoptræningen skal påbegyndes straks

efter hjemkomst fra hospital, max. 5 dage efter.

 

 

 

Plejehjemsgarantien skal fastholdes på de nuværende  max.

2 mdr. på den generelle venteliste og udvidet garanti på den

specifikke ventelister med muligheder for at prioritere sit

valg.

 

 

 

Dansk Folkeparti går ind for fri transport af ældre i

ydreområderne enten ved taxi eller servicebus

 

 

 

Integration/indvandrere

 Udgangspunktet for Dansk Folkeparti´s indvandre- og

integratrionspolitik er, at indvandringen skal være 0 og

familiesammenføringen skal begrænses til et absolut minimum.

 

Dernæst skal der stilles krav til - sproget -

arbejde - uddannelse og accept af danske demokratiske værdier.

 

Indvandrere, som bidrager positivt til

lokalsamfundet og som vil smøge ærmerne op og tage fat på de

fælles opgaver og være med til at skabe en ny og bedre

tilværelse både for dem selv og fællesskabet skal være

velkomne. 

 

God integration er:

 

1 Sproget

 

2 Uddannelse

 

3 Arbejde

 

4 Accept af danske demokratiske værdier

 

Det er hvad vi skal og kan forlange, hverken mere eller

mindre.

www.danskfolkeparti.dk/Herlev.asp/A>