Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Planer

Kommuneplan 2013-2025
Letbanen bringer Herlev tættere på nabokommunerne.
www.herlev.dk ... pdf

Herlev Kommunes lokalplanportal
www.herlev.viewer.dkplan.niras.dk ...

Letbane byggeri, set fra Ringvejsbroen, 2023-06-05

Letbanebyggeriet set fra Ringvejsbroen den 5/6-2023.

Letbanen

Hovedstadens Letbane
www.dinletbane.dk/da
Letbanen på Google fotos ... 

Kort over letbanens linjeføring  
www.dinletbane.dk ... 

Rådhusgrunden

NREP udvikler boligområde i Herlev
Rådhusgrundens anvendelse.
www.ritzau.dk/pressemeddelelse ... 

Fremtidens Herlev

Kulturmetropolens politiske styregruppe
Kulturmetropolen arbejder for at skabe bedre kulturtilbud til alle Kulturmetropolens borgere på tværs af medlemskommunerne.
www.kulturmetropolen.dk ... 

Herlevs repræsentant i Kulturmetropolen i 2023
Michele Møller Amundsen, Socialdemokratiet (A)
www.herlev.dk ... 
www.linkedin.com/in/michele ... 

Udvalg 2019-2021

Sammen om et bæredygtigt Herlev 
Et opgaveudvalg arbejdede i perioden fra august 2019 til august 2021 med at gøre Herlev mere bæredygtig.
Udvalget arbejdede med:
1: Konkrete forslag til bæredygtighedsindsatser i Herlev Kommune.
2: Input til Herlev Kommunes kommende klima- og energistrategi.
3: Indsatser om bæredygtighed, klimatilpasning og miljø i den kommende fulde revision af kommuneplanen.
4: Inspirere til energioptimerende løsninger.
5: Arrangere åbne arrangementer for borgere. 
www.herlev.dk/groen

Herlev Bibliotek

FNs verdensmål på Herlev Bibliotek
www.herlevbibliotek.dk ... 

Verdensmål for børn 
Uge 17 er bibliotekernes verdensmålsuge
www.herlevbibliotek.dk ... 

FNs verdensmål for skoler
www.herlevbibliotek.dk ... 

Andre kommuner

Fremtiden i andre kommuner

Gladsaxe
FN har bedt Gladsaxe om at bidrage som det gode eksempel på verdensmål
www.gladsaxeportal.dk ... 

Sønderborg som bæredygtig læringsby 
www.sønderborgportal.dk/kultur/fremtid ... 

Fremtidens Fællesskaber - vol. 2
Tyge Mortensen & Karen Lumholt 2019
www.saxo.com/dk/fremtidens ... 
www.bibliotek.dk ... 
www.futuriblerne.dk

Grib fremtiden: Teknologi, kommuner og bedre velfærd  
Anders Hvid & Rasmus Bie-Olsen 2018
www.bibliotek.dk ... og podcast ... 

Teori U

Teori U - lederskab der åbner fremtiden
Otto Scharmer 2017. Saxo. Bibliotek.  

Kritik af Teori U  
www.lederne.dk ... 

Samskabelse

Styrk det politiske lederskab med samskabelse
Politiske ledelse kræver input fra borgerne, så politikerne kan få en bedre forståelse af borgernes problemer og ideer til nye løsninger.
www.mm.dk ... 

Store samfundsproblemer kræver totalfodbold
Coronakrisen har vist os, hvad der skal til for, at det politiske- og administrative system i fremtiden kan løse store udfordringer.
Eva Sørensen og Jacob Torfing​ 2021
www.mm.dk ... 

Klimadebat #dkklima

Brian Vad Mathiesen 
Professor i energiplanlægning og fremtidens energisystem
www.linkedin.com/in/brianvad ... 
www.wikipedia.org/wiki/Brian ... 
www.twitter.com/BrianVad

Skov og klima 
Fordoble det danske skovareal
www.skovdyrkerne.dk/klima
www.youtube.com/YxD ... 
www.danskskovforening.dk/fakta ... 
www.lex.dk/Skovarealet ... 

Fremtidens energi

Hvordan løser vi energikrisen?
- nu og i fremtiden?
Brian Vad Mathiesen 2024 
www.saxo.com ... 

IDA's Energy Vision 2050
Mathiesen, B. V. et al. (2015). IDA's Energy Vision 2050: A Smart Energy System strategy for 100% renewable Denmark.
Department of Development and Planning, Aalborg University.
Fokus på det trippel smarte energisystem. 
www.ida.dk/energivision ... 
www..aau.dk/IDAs_Energy_Vision ... pdf