Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Skolelinks

Herlev Kommune har fire folkeskoler
Herlev Byskole
Kildegårdskolen,
Lindehøjskolen
Gl. Hjortespringskole
www.herlev.dk/borger/dagtilbud-og-skole ...

10. klasse i Herlev kaldes '10eren' og er samlet på Kildegårdskolen Vest.

Fritidstilbud - På hver skole er der tilknyttet:
SFO 1 - (0.- 3. klasse)
skolefritidsklubber (4. - 6. klasse)
ungecafeer (7. klasse - 18 år).

Derudover kan børn og unge benytte sig af tilbuddene på Herlev Billedskole, Herlev Musikskole og Herlev Kommunes ungdomsskole.
www.herlev.dk/borger/dagtilbud-og-skole ...

Udviklingsplan for Herlev Kommunes
skolevæsen 2011 – 2016

”Vi vil Danmarks bedste folkeskole”
Med færre elever i årene fremover planlægges der fra 1. august 2011 med 3 skoler i stedet for 5.
www.kildegaardskolen.skoleporten.dk ...

Privatskoler

Herlev Privatskole
Gl. Klausdalsbrovej 500, 2730 Herlev
www.herlevprivatskole.skoleporten.dk

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring
Stokholtbuen 25, 2730 Herlev
www.michaelskolen.dk

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel.
www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen

Skoler i Herlev

Gl. Hjortespringskole
Herlev Kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter.
Krogestykket 33, 2730 Herlev
www.glhjortespring.skoleporten.dk

Herlev Byskole
Afd. Eng og afd. Elverhøj
Engskolevej 1 og Ederlandsvej 23
www.herlevbyskole.skoleporten.dk

Kildegårdskolen
Dildhaven 40 og Krogestykket 35, 2730 Herlev
www.kildegaardskolen.skoleporten.dk

Lindehøjskolen 
www.lindehoejskolen.skoleporten.dk
Lindehøjskolen PSC
www.sites.google.com/site/lindehoejskolenpsc

Pyramiden Herlev
Familie værdier og opdragelseskultur
www.pyramiden-herlev.dk

Skolehistorie

Gl. Hjortespring Skoles historie
I Hjortespring fik man den første skolebygning i 1846.
Med det stigende elevtal i slutningen af 1920’erne var det nødvendigt, at foretage en større udvidelse og i 1929 kunne der holdes indvielse.
I 1953 blev skolen købstadordnet, og endnu engang måtte man foretage en større udvidelse. I 1955 foretog man indvielsen af en ny fløj. I 1956 blev skolen eksamens-mellemskole. I begyndelsen af 1970’erne krævede det stærkt stigende elevtal opførelse af flere skolepavilloner.

Maleren Sigurd Swane
Skolen blev med støtte af Ny Carlsberg-fonden udsmykket med fresker udført af maleren Sigurd Swane, der her forevigede de gamle erhverv, så kommende generationer kunne se lidt af, hvad Hjortesprings beboere levede af omkring 1930’erne. De 7 fresker viser tømreren i sit værksted, landvaskeriets strygestue, pottemageren, smeden ved ambolten, lægebesøg, gartneri og landbrug, og alle personer var Hjortespring-beboere.
www.hlf-kreds023-historie.nu/?page_id=355
Swanes malerier på Gl. Hjortespringskole bankes ned
www.aktuelbevaring.natmus.dk ...

Om Sigurd Swane (1879-1973)
En af Danmarks førende kolorister.
www.da.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Swane