Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Det offentlige

Herlev Kommune
www.herlev.dk
www.linkedin.com ... 
www.facebook.com ... 

Herlev Bibliotek på Facebook
www.facebook.com/herlevbibliotek

Region Hovedstaden
www.regionh.dk
Borger
www.borger.dk
Skat
www.skat.dk

Praktiserende læger i Herlev
www.sundhed.dk/borger/guides ...

Herlev Budget

Kommuneguiden
www.danbolig.kommuneguiden.dk ...

Herlev Kommunes budget
Herlev Kommunes budget sammenlignet med landsgennemsnittet.
www.kenddinkommune.dk ..

Natur og miljø

Naturcenter Kildegården 
Klausdalsbrovej 396, 2730 Herlev
Vagttelefon: 9110 1564
www.naturcenterkildegaarden.dk
www.facebook.com ... 

Kommunen

Borgerservice

Herlev borgerservice, reserver tid online
www.herlev.reservertid.nu/start/11

Kommunalbestyrelsen: Dagsordner, referater og bilag:
Du kan oprette abonnement på nyhedsbreve fra de udvalg, råd og fora, som du har interesse i.
www.herlev.dk/polweb

Kort over forurenede grunde i Herlev
www.dingeo.dk/kort/jord ...

Arealinformation
Drikkevand, grundvand, forurening mm.
www.arealinformation.miljoeportal.dk ...

Kommunalpolitik